ПОЛИКАРБОНАТНИ ПЛОЧИ
Polikarbonat
 • УВ заштита
 • Термо и звучна изолаци?а
 • Провидност
 • Цврстина и еластичност
 • Се употребува за кровови, настшреници, стакларници, преградни ?идови
Гипс картон, профили и прашкасти...
GipsKarton
 • Стандардни, водоотпорни, огноотпорни
 • Профили за конструкци?а
 • Поврзувачки елементи - штрафови, типли, анкер држачи...
 • ?ош ла?сни
 • Прашкасти матер?али - фугренфилер, префикс...
ЛА?СНИ - Алуминиум и ПВЦ
Lajsni
 • Ла?сни за плочки
 • Ла?сни за скали
 • Прелазни ла?сни
 • Ла?сни за ламинат
 • Ла?сни за када
 • Ла?сни за окапница
 • ?ош ла?сна со мрежа
Стиропорни ла?сни
StiroporLajsni Стиропорни декоративни ла?сни.
Различни форми и димензи, со модерен изглед.
Бургии
Burgii Австриски бургии за:
 • Метал
 • Дрво
 • Бетон
 • Челик
 • Hammer
Шпорети и камини
Kamini Гре?ни тела:
 • Шпорети на дрва
 • Електрични шпорети
 • Камини
home